Projekt Nepals Fadderverksamhet

Att bli fadder

Om du anmäler dig till vår fadderverksamhet och skriver kontrakt med oss blir ett barn inskrivet på Asphodel school i huvudstaden Kathmandu.


Du betalar barnets skolavgifter och barnet går då i skola mellan klockan 10.00-16.00, barnet bor och äter hemma. Kostnaden per månad är 100 kronor, totala årsavgiften blir alltså 1200 kronor.

 

Du får foto på "ditt barn", personlig kontakt via brev eller e-post samt föreningens nyhetbrev.

 

När du skriver ett fadderkontrakt binder du dig för att finansiera barnets studier under minst ett år. Efter det första året har du sedan 3 månaders uppsägningstid, det vill säga 3 månader innan du vill säga upp sitt kontrakt måste du meddela det till oss. Allt detta för att vi skall ha chans att hitta en ny fadder så att barnet inte tvingas avbryta sin skolgång.

Vi ser helst att du betalar in hela årsavgiften på 1 200 kr på en gång. Utbetalningar till fadderskolan sker fyra gånger per år i slutet av varje kvartal. Inbetalningen måste ske i förskott så vi har pengarna då vi skall genomföra våra överföringar till Nepal.

En månad efter kontraktsskrivning beräknar vi att vi hittat ett barn till dig och du får då meddelande om detta per mail.

Vid frågor kontakta ansvarig Helena Lilja.

Helena Lilja, Hammargränd 4, 973 42 Luleå.

E-mail: helena-lilja@telia.com

Vill du anmäla dig, printa ut och fyll i vårt kontrakt här nedan och sänd det till Helena Lilja.

Pengar betalar du in på bankgironummer: 5570-1569, ange vem som betalar in.

Välkommen att sponsra ett barn och ge det en framtid som borde vara självklar för alla barn i världen. Vi kan garantera att du kommer att glädja både ett barn och dess familj.

Tack för din hjälp!
 

Helena Lilja/Projekt Nepal

Fadderkontrakt

Utbildning borde vara en mänsklig rättighet för alla barn i alla länder. Att så inte är fallet vet vi alla men vi kan som enskilda individer bidra till en bättre värld genom att stödja barns rätt till utbildning. Du har nu möjlighet att aktivt bidra genom att bli fadder. Klicka på länken här ovan, skriv ut kontraktet, fyll i och skicka till Helena Lilja. 

Vill du veta mer, kontakta oss:

"Att ge barn i utvecklingsländerna möjlighet till utbildning är nog den viktigaste faktorn för utveckling och en väg ut ur fattigdom."

Google Translate