Bli medlem

Vill du prenumerera på Projekt Nepals nyhetsbrev via epost? Klicka här! 

Föreningen Projekt Nepal är en förening för dig som är intresserad av att engagera dig i Nepal och utvecklingen av landet. Du kan engagera dig på olika sätt: som stödmedlem, stödja ett fadderbarn eller stödja fadderskolan genom donationer.

 

Medlemsavgiften används för att täcka de begränsade kostnader som föreningen har t ex kontnader för bankavgifter och porto. Överskottet av medlemsavgifterna går till fadderskolan.


Vem kan bli medlem?

Föreningen är öppen för alla som stödjer föreningens målsättningar, dessa återfinner du under fliken Styrelsen. Du kan som privatperson, förening, skola, eller företag gå med i Projekt Nepal. 

Vad kostar det?

För 100 kr  blir du medlem i Projekt Nepal för ett år. Beloppet sätts in på bankgiro 5570-1577. Ange ditt namn och adress samt e-postl. Du bli automatiskt medlem om du stödjer ett fadderbarn eller donerar minst 500 kr till Projekt Nepal. 

 

Förfrågan om medlemskapGoogle Translate