Projekt Nepal nytt nr 53


Hej faddrar och nepalvänner! 

Nepal är inte längre huvudrubriken i medierna och risken är stor att jordbävningskatastrofen faller i glömska. Det är därför viktigt att hålla insamlingen vid liv för det kommer att ta lång tid innan vardagen är tillbaka i Nepal. UNHCR rapporterar om att det inte finns tillräckligt med pengar till hjälporganisationerna på plats. Så låt oss hålla grytan kokande.

I den senaste informationen från Asphodel så meddelar Biva att närmare 350 elever har återkommit till skolan:
You know  today we have more students than yesterday at school and almost 350 students were  present most of the students and we cannot get any bad news from the other students who came today  .For  us it was very nice to see more students coming school  day by day let's-pray all students may come back soon in school.After all asking all the present students non of them are Got injured,but they have lost their some of the relatives ,one of the boy called Sunam Khatri was also trapped in broken house ,luckily he was  quickily rescued got injured after staying 3 days in hospital now he is fine and coming school. ones who are from villages  have lost their houses  of village some of here in Kathmandu also lost houses , broken and cracked houses also lost some relatives.

Regarding the school building mentinance the landowner is still not doing any mentinance but it needs to be repaired soon again and again we are requesting him .Students are expecting to be mend quickily

There were several meetings among teachers organisations ,students organisations and parents organisations through out the country,After meeting with parents , teachers & student's organisations they made decision to return half month school fees by private schools during earth quack  leave .but landowner

And teachers need to be paid  during that period this is another trouble for us.

We called several comedians, celebraties  & musical bands at school to give joy & to chase horror of earthquake in these two weeks after school re open ,still several after shocks are going on but kids are not that much frightening but mentally not in normal condition ,not only the kids we are also not in totally normal state of mind because of several aftershock so everything is not going smoothly at home & school. So sorry for not being in touch quickily .

Soon we will you & up date you everything .

Regard ,Biva ,Birendra &school family.


Vi har ännu inte fått full klarhet kring alla fadderbarnen

Den 7 juli reste Kanchha Sunuwar från föreningen till Nepal. Han kommer bland annat att besöka Asphodel och gå igenom listan med alla fadderbarn för att skapa klarhet. Sedan skall han diskutera situationen vid skolan vad gäller behov av humanitär hjälp och hur reparationen av skolan skall lösas. Vad beträffar den senare delen så framgår det av Bivas meil att det inte är helt oproblematiskt.

Därefter skall Kanchha besöka sin hemby som raserades helt för att hjälpa till med återuppbyggnad och förmedla insamlade pengar från Maja Pekkaris och Lovisa Bergdahls insamling i Boden. Kanchha kommer att stanna i två veckor så vi återkommer med en detaljerad rapport längre fram. 

För övrigt så vill vi från styrelsen önska en trevlig sommar
Styrelsen Projekt Nepal

Bild från Kanchas hemby före jordbävningen, alla hus raserades i jordbävningen