PN nytt nr 67  2020

Hej alla Nepal vänner!
Här kommer föreningens första nyhetsbrev för 2020

Föreningens jubilieumsår 19/20
Föreningen Projekt Nepal bildades efter en studieresa till Nepal1999 och konstituerades är 2000. Därför tar vi oss rätten att räkna både 2019 och 2020 som föreningens jubileumsår.
Under föreningens tjugo år har vi förmedlat stöd till vår fadderskola Asphodel Public School och till fadderbarnsverksamheten. Du som fadder och medlem i föreningen har bidragit till att många barn har fått möjligheten till en utbildning och en bättre framtid.

Extra insamling
För er som minns nyhetsbrev från tidigare år så pratade vi då om möjligheten att med anledning av jubileumsåret(en) arrangera en jubileumsresa till Nepal. Vi har i styrelsen beslutat att inte arrangera någon sådan utan istället lägga krutet på att på bästa sätt stödja fadderskolan.

Föreningen gav skolan i uppdrag att på ett lärarmöte ta upp vilka utvecklingsbehov som de ser för skolan, samt att rangordna dessa. Till höger på denna sida syns bilder från detta lärarmöte.Styrelsen i Projekt Nepal har sedan gått igenom dokumentationen från det lärarmötet.

Med anledning av detta så kommer föreningen starta en extra insamling till fadderskolan denna termin. Bland lärarnas förslag/önskemål så har vi valt ett som vi tror ekonomiskt kan gå iland, nämligen att bygga upp ett ”Science lab”, vetenskapslabb på skolan.
Insamlingen kommer att pågå denna termin, och avslutas någon gång i Juni. Det kommer vara möjligt att bidra genom överföring till föreningens bankgirokonto, Swish samt nytt för oss, insamling via Facebook. Swishnummer och bankgironummer finns längst upp på denna sida.

Vi hoppas att du kan hjälpa oss sprida informationen om denna insamling!

Behov av faddrar
Behovet av faddrar är fortsatt stort! Vi hoppas att du även här kan hjälpa oss och sprida den informationen. Mer info och hur man går tillväga går att läsa här: http://www.projektnepal.se/bli-fadder-1227913


INSTÄLLT! Årsmöte
På grund av rådande omständigheter kring Corona viruset så väljer vi i styrelsen att ställa in det planerade årsmötet. Vi skjuter upp mötet på obestämd tid, alternativt genomför det senare på annat sätt etx. via videokonferens.

Återkommer med information framöver.

Styrelsen för Projekt Nepal  

Årsmöte för föreningen Projekt Nepal
Söndag 29 mars 2020, kl. 18.00


Plats: Teknikens Hus, Luleå
Föreningen bjuder på fika och för planeringens skull mailar du ditt deltagande till david.brostrom@teknikenshus.se
 
Har du inte möjlighet att delta men vill lämna några åsikter till årsmötet går det bra att maila dessa till oss.
 
Dagordning
Mötesformalia
Verksamhetsberättelse
Ekonomisk berättelse
Revisionsberättelse
Frågan om styrelsens ansvarsfrihet
Motioner
Förslag till stadgeändring
Val av ny styrelse
Val av revisiorer
Val av valberedning
Övriga frågor

Styrelsen hälsar dig hjärtligt välkommen


Hälsning från Biva och Birendra
Sist men inte minst skickar ägarna för fadderskolan Asphodel Public School en hälsning till alla som stöder föreningen och dess arbete.

Dear brothers and sisters in Sweden!
Lots of love, Namaste & big Hugs.
Please pass our best regards to everyone in Project Nepal Family.
Heartily thanking you along with Project Nepal family for your great love, help , sympathy & kind co-operation. The great thing is you along Project Nepal family have given new life to the school & keep on loving continuously. We happily accept whatever we get .Just we pray to continue the school life .Still we are very hopeful for bright future may Some Swedish God hearted donor will come to give permanent life to the school all of sudden from some part of Sweden.
We are from the core of our hearts Thankful & grateful to you so very much for everything you did & have been doing.
Best regards
Biva, Birendra & School family.