PN nytt nr 69  2020

OBS! Nytt datum, samt genomförs digitalt detta år

Årsmöte för föreningen Projekt Nepal
Söndag 29 november 2020, kl. 16.00

Plats: Teknikens Hus, Luleå

Du mailar du ditt deltagande till david.brostrom@teknikenshus.se, senast 25 november.
Har du inte möjlighet att delta men vill lämna några åsikter till årsmötet går det bra att maila dessa till oss.

Vi genomför mötet så Corona-säkert som möjligt, allt enligt Folkhälsomyndighetens direktiv. Mötet genomförs i en stor lokal som möjliggör social distans. Har man den minsta symtom på sjukdom så väljer man, givetvis, att inte komma.
 
Dagordning
Mötesformalia
Verksamhetsberättelse
Ekonomisk berättelse
Revisionsberättelse
Frågan om styrelsens ansvarsfrihet
Motioner
Förslag till stadgeändring
Val av ny styrelse
Val av revisiorer
Val av valberedning
Övriga frågor

Styrelsen hälsar dig hjärtligt välkommen
(c) Projekt Nepal