PN nytt nr 70  2020

Hej alla Nepalvänner!
 
Här kommer föreningens nyhetsbrev på årets sist månad.
 
År 2020 kommer att läggas till historien som ett år när allting ställdes på huvudet. Corona pandemin påverkar hela vår globala värld. Vårt årsmöte i våras var vi tvungna att skjuta på, och söndag den 29 november kunde vi äntligen genomföra årsmötet. Dock var vi tvungna att genomföra det digitalt. Handlingar och protokoll kommer att läggas ut på hemsidan.
 
Att vi upplever en oro och en isolering här hemma är och förblir påfrestande, men vi har i vårt samhälle uppbyggda sociala infrastrukturer som kan hantera pandemin på ett acceptabelt sätt. Samhället erbjuder stöd och hjälp på alla nivåer, kanske inte perfekt i alla sina delar men fullt acceptabelt.

Så ser det tyvärr inte ut i alla länder, och definitivt inte i Nepal, ett av många fattiga länder som inte har resurser att hantera pandemin. Detta har drabbat fadderskolan och övriga hårt. Alla skolor har varit nedstängda sedan 19:e mars, så här skriver Biva om hur de har hanterat situationen:
 
All schools are totally closed since the 19th of March. So we are quite much worried about kids studies we did teachers meeting & convinced parents & we started virtual classes from 26th April, while we started there were 50% students in sinear classes and almost 25% in junear classes used to be present in the same time government announced that online & virtual classes runner can't get fees.
We tried to find out that why all students are not present in their classes we knew finally that most of the students do not have smart mobile , laptops & computers at home ,as we have lower economic class parents , but we were in touch with Almost each and every parents & students.
Most of our parents who work for daily basis like loaders , street sellers & housemaids didn’t get any job due to pandemic so they returned to their village as they couldn’t earn their livelihood also they donot have any means like mobile & internet service also our Government haven’t given any type of economic support to any one just they took  tax even in the pandemic more strictly than in normal time.

 
Med anledning av situationen i Nepal och i synnerhet vid fadderskolan diskuterade styrelsen vid sitt konstituerande möte att frångå målet för jubileumsinsamlingen. Det ursprungliga syftet var att samla in pengar till ett Science-lab. 

Den ekonomiska press som uppstått på fadderskolan och som främst berott på utblivna intäkter, har bland annat lett till problem med att betala ut lärarnas löner. Beslut om de insamlade pengarnas användning fattas vid nästa styrelsemöte i januari.

Styrelsen tar gärna emot dina synpunkter i frågan.
 
Insamlingen pågår året ut och vi uppmanar alla att bidra till den. Sprid också gärna informationen vidare.  Se bild högst upp på denna sidan för hur man går till väga för att stödja insamlingen. Tack på förhand!
 
Detta år blev inte som vi tänkt oss! Trots detta ser vi med tillförsikt fram emot 2021 och på årets sista månad vill vi från styrelsen önska er alla en God jul och ett gott Nytt År.
  
Att vi kan göra skillnad är du ett levande bevis på och tillsammans kan vi påverka.
Sköt om er och håll avstånd!
  
Styrelsen Projekt Nepal