PN nytt nr 76, mars 2022

Årsmöte för föreningen Projekt Nepal
Söndag 3 april 2022, kl. 18.00

Plats: Teknikens Hus, Luleå


Du mejlar ditt deltagande till david.brostrom@teknikenshus.se, senast 1 april.
Har du inte möjlighet att delta men vill lämna motion/åsikt till årsmötet går det bra att mejla dessa till oss.

 
Dagordning
Mötesformalia
Verksamhetsberättelse
Ekonomisk berättelse
Revisionsberättelse
Frågan om styrelsens ansvarsfrihet
Motioner
Fråga om föreningens framtid
Val av ny styrelse
Val av revisorer
Val av valberedning
Övriga frågor

Styrelsen hälsar dig hjärtligt välkommen

Under pandemin har skolan försökt hjälpa i närområdet genom att bla dela ut mat till behövande