Föreningen Projekt Nepal

Året var 1999, den första Nepalkursen från Lärarutbildningen vid Luleå tekniska universitet hade genomförts, med ett fyra veckor långt besök i Nepal. Den reprons och kontakt som vi fick med en av skolorna vi besökte i Kathmandu resulterade i att kursföreningen ombildades till Projekt Nepal. En ideell förening med syfte att stödja ett kulturellt och pedagogiskt utbyte mellan svenska skolor och skolor i Nepal. Föreningen adopterade samma år Asphodel Public School som fadderskola.

 

Under de  år som förflutit har vi samlat in över 1 miljon till skolans verksamhet, dels genom att förmedla fadderbarn och dels genom riktat stöd till olika projekt.

Varför just Nepal?

En berättigad fråga. Hjälpbehovet i utvecklingsländerna är enormt och man kan tycka att en personlig insats är som en droppe i havet. Men droppar kan urholka ett berg och ju fler som engagerar sig desto fler droppar som kan bli till en rännil. en bäck, en kraftfull flod.

 

Varje barn som vi kan bidra med till utbildning och ett drägligare liv ger ringar på vattnet och inspirerar andra fattiga att satsa på utbildning. Bästa bidraget till utveckling är utbildning.

 

Föreningen bildades utifrån en lärares (Hansi Gelter) personliga erfarenheter och upplevelser av landet Nepal och en vision att skolan och utbildning är vägen till en bättre framtid.  Läraren engagerade lärarstudenter vid Luleå tekniska universitet som sedan bildade föreningen och utifrån sina egna upplevelser av Nepal blev starkt engagerade. Resa och uppleva har varit ett centralt tema för föreningen

 

Nepal ett av världens fattigaste länder och ett land av många i behov av stöd för utveckling. Vi kan inte engagera oss i alla, utan vi har valt Nepal utifrån det fantastiska land det är, med storslagen natur, facinerande kultur och religion och otroligt vänliga och stolt folk. Nepal är ett litet land klämt mellan stormakterna Kina och Indien, ett Shangri-la för besökaren, men med stora utvecklingsproblem för befolkningen.

Visste du att:

  (Fakta uppdaterad mars 2018)
  • Nepal är ett av världens fattigaste länder.
    Mätt i BNP/capita hamnar Nepal på plats 165 av 195 länder.
  • 29 milj människor bor i Nepal varav 1 miljon bor i huvudstaden Kathmandu.
  • Läs och skrivkunnigheten är 64%
  • 75-80% av befolkningen är sysselsatta inom jordbruket.

Google Translate