NEPAL, OKTOBER - NOVEMBER 2008 FÖRKORTAD RESERAPPORTSammanfattning

Anders och Karin Holmqvist, båda medlemmar i Föreningen Projekt Nepal, besökte Kathmandu och låglandet i söder under 2½ vecka i slutet av oktober och början av november. Särskilt besöktes Asphodel Public School, och post och enklare presenter överlämnades till fadderbarnen. Skolan står inför en flyttning till nya lokaler i grannskapet. Skolans ekonomi är fortsatt bekymmersam, men stämningen var god, och man är hoppfull och glad för att komma till nya, modernare lokaler.

 

Organisatör och deltagare

Resan var organiserad av det lilla reseföretaget Focus Travel hemmahörande i Jönköping. Reseledare var Claes Löfstedt. Inkl. ledaren bestod gruppen av 9 personer, medelålders eller äldre. En ung deltagare fanns dock med, nämligen en grabb som är barnbarn till Claes. De enda deltagarna från norra Sverige, och som också är medlemmar i Föreningen Projekt Nepal var vi, Anders och Karin Holmqvist. Resan var välorganiserad. Vår ledare Claes visade sig vara en mycket kunnig guide, och han skötte sitt uppdrag till full belåtenhet. Adress till Focus Travel: Box 300, 551 15 Jönköping, Tel: 036 - 302650

 

Resan i korthet

Resan startade den 21/10 på Arlanda flygplats, och gick via Bangkok till Kathmandu, dit vi anlände följande dag kl 13 lokal tid. Vidare med bil till hotellet, Tibet Guest House. Vi stannade ett par dagar i Kathmandu, och besökte bl a aptemplet Swayambhunath, Kathmandus Durbar Square, Thamel och likbränningsplatsen Pashupati. Den 25/10 flög vi åt sydväst, ned till låglandet Terai nära gränsen mot Indien, och landade i Bhairawa, nära Buddhas födelseplats. Vidare med hyrd buss till Butwal, där vi tog in på Sindoor Hotel. Följande dag besöktes två skolor i byn Odari, en yrkesinriktad skola för flickor, Lions Women Skill Training Center, som har byggts upp med hjälp av en svensk Lions-avdelning. Den andra skolan, Skylark English Boarding School med c:a 600 elever, motsvarar ungefär en svensk grundskola. Det blev också en rundvandring i byn Odari, där vi fick se en förhållandevis ålderdomlig jordbrukskultur. Ris odlas framgångsrikt.

Den 27/10 for vi österut med buss till byn Sauraha norr om nationalparken Chitwan. Studiebesök, bl a vid en elefantuppfödnings-station. Det blev två övernattningar på vår lodge på norra sidan av floden Rapti River, som utgör nordgränsen för Chitwan. Dagarna ägnades åt kanotfärd, djungelvandring i nationalparken, ridning på och bad med elefanter, samt besök på ett zoologiskt museum, som visar det mesta om djurlivet i Chitwan. Museet var intressant, men överträffade förstås inte det vi fick se ute i naturen: fåglar, apor, krokodiler, noshörningar, hjortar samt vildsvin med ungar. Den 29/10 for vi med bussen via Bharatpur och Mugling till Kathmandu.

Resten av tiden, 30/10 tom 5/11, tillbringades i Kathmandu med omgivningar. Delar av tiden utnyttjades för gemensamma studiebesök, t ex till de båda sevärda städerna Bhaktapur och Patan. Dessa två samt Kathmandu utgjorde för länge sedan tre skilda kungadömen. Patan och Kathmandu ligger intill varandra och har i modern tid vuxit samman. Vidare besöktes "Child Watabaran" i nordöstra delen av Kathmandu, vilket är ett företag som tar hand om stadens gatubarn och försöker få ordning på dem. Mycket sevärd var den stora stupan Boudhanath, som är ett världsarv och för buddister ett ytterst heligt byggnadsverk.

För oss, Karin och Anders, var ett besök hos Biva och Birendra, deras barn m fl. på Asphodel Public School en självklarhet. Bl a fick vi se skolans hittillsvarande lokaler, men också platsen dit skolan skall flytta inom några månader. Senare, den 2/11, var hela vår grupp inbjuden till APS. Vi blev mycket väl mottagna av Biva. Skolan förevisades grundligt, och vi blev bjudna på en god nepalesisk lunch. Eleverna tog emot oss ute på skolgården, där två mycket välregisserade danser genomfördes av skolans lite äldre flickor. Anders tackade på gruppens vägnar, samt framförde hälsningar från Sverige och Projekt Nepal.

Det fanns också tid för privata program såsom utfärder, besök hos vänner och fadderbarn samt shopping. För oss blev det besök hos familjerna Mainali och Sedhain, föräldrarna till Ganesh och Laya, vilka nu studerar vid Luleå Tekniska Universitet. Vi träffade även våra fadderbarn Sanju (flicka i klass 6) och Bidur (pojke i klass 9).

Morgonen den 6/11 kom många nepalesiska vänner till vårt hotell och tog avsked, och överlämnade brev och presenter till Projekt Nepal. Därefter hemfärd med flyg via Bangkok. Tidigt den 7/11 var vi åter på Arlanda, där gruppen upplöstes efter en lyckad och minnesrik Nepalresa.

 

En utförligare rapport

Rapporten som Du läser nu är en förkortad version av en reserapport om närmare 5 sidor. Resedagboken är mera detaljerad än ovanstående text, och därtill finns text under följande fyra rubriker:

Allmänna intryck och erfarenheter
Övriga deltagares engagemang
Aktuell situation vid Asphodel Public School vid vårt besök
Den nya skolan

Reserapporten i sin helhet kan du läsa genom att klicka på filen längst ner på denna sida.

 

Sammanfattar man det hela, kan kort sägas att:

¤ Resan var i alla avseenden mycket lyckad: intressant och lärorik, givande besök vid skolorna (kontakt med ledning, lärare och fadderbarn), insyn i APS-skolans problem och möjligheter inför flytten till det nya stället. Focus Travel med reseledaren Claes gjorde ett bra jobb, och dessutom gynnades resan av bra väder.

¤ Mycket har hänt i landet sedan den första Projekt Nepal-resan ägde rum 1999. Oroligheter har förekommit, vilka i de värsta fallen kan beskrivas som lokala inbördeskrig mellan regeringstrupper och en maoistgerilla. Kungadömet störtades, landet har övergått till republik, och allmänna val har hållits. Maoisterna segrade i valet, men de accepterar och samarbetar med andra partier.

¤ Urbaniseringen är påtaglig. Folk flyttar från landsbygden in till Kathmandu, där trafiken tätnar och luftföroreningarna är besvärande. Försörjningen med vatten och el är otillräcklig.

¤ Vår fadderskola APS jobbar vidare under knappa ekonomiska förhållanden, men eleverna når goda resultat. Finansiell hjälp från utlandet är viktig, och skolan tar tacksamt emot stödet från Projekt Nepal.

 

Luleå 2008-12-30

Anders Holmqvist