PN nytt nr 60  2017

Årsmöte för föreningen Projekt Nepal
Söndag 26 Mars  2017, kl. 17.00

Plats: Teknikens Hus, Luleå
Föreningen bjuder på fika och för planeringens skull mailar du ditt deltagande till david.brostrom@teknikenshus.se
 
Efter årsmötesformalian visar vi bilder och berättar om senaste nytt från fadderskolan i Nepal. 

Har du inte möjlighet att delta men vill lämna några åsikter till årsmötet går det bra att maila dessa till adressen ovan.
 
Dagordning
Mötesformalia
Verksamhetsberättelse
Ekonomisk berättelse
Revisionsberättelse
Frågan om styrelsens ansvarsfrihet
Motioner
Förslag till stadgeändring
Val av ny styrelse
Val av revisiorer
Val av valberedning
Övriga frågor

Vi hälsar dig hjärtligt välkommen
Styrelsen