Projekt Nepals Styrelse

Våra styrelsemedlemmar

Ordförande

Namn - David Broström 

Telefon - 070 - 1752649

Jag deltog som student i den första Projekt Nepal-resan 1999 och har sedan dess varit starkt aktiv i föreningen. Jag tillhör grundarna av föreningen och har bidragit till att utveckla föreningen och dess verksamhet genom bl.a. att vara ordförande. 

Kassör

Namn - Helena Lilja

Telefon - 070 - 363 28 10

E-post - helena@projektnepal.se

Jag deltog som student i den tredje Projekt Nepal-resan år 2001 och har sedan dess varit aktiv i föreningen. Jag är ansvarig för fadderbarnsverksamheten samt kassör.

Ledamot

Namn - Bo Axhammar

Telefon -

E-post - bo@projektnepal.se

Jag deltog som student i den första Projekt Nepalresan och var en en eldsjälarna i förarbetet och grundandet av föreningen och har sedan dess varit ett viktigt stöd till föreningen. Jag har suttit i styrelsen, varit webbansvarig och ansvarat för nyhetsbrev m.m.

Ledamot

Namn - Helena Sunuwar

E-post -

Jag deltog som student i den första Projekt Nepal resan och har sedan dess varit engagerad i föreningen. Efter avslutad lärarutbildning så åkte jag till Nepal och arbetade som volontär i fem månader på fadderskolan.

Valberedeningen sammankallande

Namn - Hansi Gelter

Telefon - 070-6722109

E-post - hansi@projektnepal.se

Jag startade universitetskursen "Projekt Nepal" vid LTU och var och sporrade studenterna i kursen 1999 att starta föreningen Projekt Nepal. Jag har lett samtliga kursresor till Nepal och varit ett stöttepelare till föreningen.  Jag är webbansvarig för hemsidan.

Suppleant

Namn - Fredrik Broman

Telefon -

E-post - fredrik@projektnepal.se

Jag  deltog som student i den första Propjekt Nepalresan och var en av eldsjälarna i förarbetet och grundandet av föreningen. Jag har sedan dess varit ett starkt engagerad i föreningen och dess utveckling och har genom mina företag varit en viktig sponsor till föreningen.

Suppleant

Namn - Anders Holmqvist

Telefon - 0920-19779

E-post - anders@projektnepal.se

Jag deltog som lärare i den första Projekt Nepal-resan och har sedan dess varit medlem i föreningen. Våren 2006 valdes jag in i styrelsen, och har där verkat som sekreterare. Tillsammans med min fru besökte jag åter Nepal 2008.

Revisorer

Väljes vid årsmötet 

Styrelsemöte i Lassbyn.

Google Translate