Projekt med Fadderskolan

Projekt Nepal uppmuntrar förutom fadderbarnverksamhet och insamlingar till skolan även andra projekt såson skola-till skola samverkansprojekt och utbyten.

 

Har du som elev, student, lärare eller skolledare idéer kring skolaktiviteter ni vill genomföra tillsammans med vår Fadderskola eller genom föreningen i Nepal, så kontakta oss så hjälper vi gärna till. 

Volontärprojekt

Vill du jobba som volontär på vår fadderskola?

 

Du kan som elev, student, lärare eller övrig intresserad göra en volontärinsats genom att en kortare eller längre tid jobba vid Asphodel Public School. Du kan undervisa som lärare/student i i ditt ämne, eller som elev eller övrig intresserad hjälpa till med språkundervisning (engelska), lära om Sverige och Europa, hjälpa till med miljöundervisning eller annat som du skulle vilja bidra med.

 

Projekt Nepal har inga resurser för volontärabete utan kan bara förmedla kontakten till vår fadderskola. De är vana vid att ta emot volontärer från Sverige ocxh andra länder. Du står själv för resande och boende (oftast gratis vid skolan)  och övriga omkostnader.

Skolprojekt

Ett flertal svenska skolor har engagerat sig i Projekt Nepal genon årens lopp. Dessa är:

 • Tankeborgen - Svartlå fria skola, Boden, läs mer >>
 • Långskataskolan, Piteå
 • Ängsskolan, Överkalix
 • Tunaskolan, Luleå
 • Furuparkskolan, Luleå
 • Antnässkolan, Luleå
 • Midskogsskolan, Luleå
 • Porsnässkolan, Luleå
 • Parkskolan, Älvsbyn
 • Vägseleskolan, Lycksele
 • Bergvattenskolan, Dorotea

 

Kontakta oss

Har du någon idé kring ett projekt du vill starta, kontakta gärna oss.

Exempel på skolprojekt

 • Insamligar till fadderskolan eller andra i Nepal
 • Klädinsamlingar
 • Lärarutbyte med Nepal
 • Studieresa lärare/elever till Nepal
 • Lärarsamarbete
 • Kulturutbyte (dans, musik, m.m.)
 • IT/Media-samarbete
 • Samundervisning
 • Miljöpedagogik
 • Demokrati-projekt
 • Volontärutbyte

Globalt Lärande

I dagens krympande värld är ett internationaliserat och globalt perspektiv viktig för både individen och samhället. Krympande avstånd mellan kulturer och människor via media och internet, via ökat resande och ökad invandring ställer nya krav på människors syn på det nya och främmande i andra kulturer och människor av annat ursprung. Att anamma en tolerant och respektfull människosyn mot främlingar och andra sedvanor är ett av utbildningsväsendets stora utmaningar, och termen "internationalisering" står högt i kurs i dagens utbildningsvärld.

Men att uppnå en djupare förståelse och sympati för andra människor och kulturer är en svår uppgift. Teoretiska studier om andra kulturer och människor i sig räcker inte vilket tydligt framgår av de rasistiska problem som finns i de flesta västerländska samhällen, trots hårda satsningar i skolan på internationalisering och studier av andra kulturer. Att resa som turist eller studiebesök i främmande kulturer öppnar möjligen ögonen för andra kulturer men ger inte heller den djupare respekten och sympatin för det främmande. Endast kännedom via egna upplevelser och personliga relationer påverkar attityd och handling. Att resa till tredje världen blir ofta en stark kulturkrock som gör att många avskärmar sig från den verklighet de besöker och träder in i turistrollen som bara tittar och tittar utan att se, utan att uppleva och förstå. "Den som gjort en resa har något att berätta" sade redan Marco Polo på 1400-talet och visst har man ofta mycket att berätta som turist, men har man verkligen förstått den plats man har besökt? Har man verkligen ändrat attityd, sin grundsyn och handling mot främmande människor med främmande kulturer?

Att kritiskt granska och reflektera över sina attityder och beteenden är viktigt för att kunna ändra tolerans och respekt mot olika kulturer inom ett samhälle och motverka problem som rasism, främlingshat, främlingsrädsla och diskriminering av invandrare. Här har skolan en viktig uppgift, att tidigt grundlägga en förstående, respektfull och tolererande attityd mot olika kulturer och människor. Detta ställer stora krav på lärarna som själva reflekterat över sin attityd och lämpligtvis själv ha utvecklat en tolerant och respektfull attityd för att kunna förmedla den till eleverna.
Hansi Gelter

Google Translate