Projekt Nepal nytt nr 52

Hej faddrar och nepalvänner!

 Att det är jordbävningen i Nepal som kommer att dominera detta nyhetsbrev är nog inte så underligt. Två stora jordbävningar drabbade Nepal med efterföljande skalv och i dags läget är det oklart hur många människor som förolyckats och skadats. Mer än en halv miljon hus och byggnader har raserats och hjälpbehoven är som nog alla förstår enorma.

I dagsläget har vi ingen information om vad som hänt alla fadderbarnen. Det är en fråga som vi jobbar tillsammans med fadderskolan för att klara ut.

Skolans byggnader har inte raserats men drabbats av sättningar och sprickbildningar. Av den anledningen har barn och personal bott i tält på skolgården pga rädsla för efterskalven och sedan måste byggnaderna säkras.

Detta var det aktuella läget när föreningen höll sitt årsmöte den 17 maj och förutom årsmötesförhandlingar så visade Helena Sunuwar bilder från sitt och och maken Kanchas besök vid fadderskolan i januari. De deltog även på Parents Day  och delade där ut bla Hansi Gelter award till elever. Helena visade även bilder från deras besök hos Kanchas hemby – en by vars hus helt raserades i jordbävningen. Ingen i byn kom dock till skada eftersom alla invånare var sysselsatta i jordbruket utomhus.

Till årsmötet var även Maja Pekkari och Lovisa Bergdahl inbjudna. Två unga flickor som besökte fadderskolan för tre veckors volontär arbete. De startade där en insamling via facebook för att kunna ersätta trasiga leksaker och köpa in utbildningsmaterial. Det förväntade resultatet på 1000 kr slutade på fantastiska 50 000 kr. Maja och Lovisa har fortsatt sin insamling hemma i Svartlå/Boden. Pengarna ska dels gå till fadderskolan och dels till återuppbyggnaden av Kancha Sunuwars hemby.

Årsmötet beslutade att starta en insamling till stöd för i första hand humanitära insatser dvs till drabbade familjer och elever på skolan och i andra hand till restaureringen av skolbyggnader. Vi har begärt att Biva och skolpersonalen gör en behovsprövning och sedan redovisar hur stödet har använts.

35 000 kr har redan skänkts till insamlingen bl a via Ulf Mossberg som genom sin Rotaryklubb i Helsingborg och nio andra Rotaryklubbar i Skåne. Insamlade pengar är i skrivande stund uppe i 42 300 kr. 

För att underlätta insamlingen har vi anslutit fadderskolekontot till Swish och Swedbank sponsrar våra bankgirokonton.

Vi är en liten förening men vi har ett stort mänskligt uppdrag. Sprid detta till dina vänner.

Fadderskolekonto bg 5570-1676    eller  Swish nr 123 476 33 48

 Regnperioden närmar sig och kommer att ytterligare lägga sten på börda för ett hårt drabbat nepalesiskt folk.

Skolan har nu öppnat och 157 elever kom första dagen vilket Biva meddelade i följande mail:


Dear brother Bosse lots of live & Namaste. Hope & pray you along your family & entire Project Nepal family are fine. Just today school reopened and almost 157 students were  only present most of the students and their parents are still feeling afraid of coming school so we cannot give the correct data of the students who became victim by earthquake ,it was very nice to see students coming school after many days more than one month. Let’s-pray all students may come back soon in our school. After all asking all the present students all are very much still frightened  and non of them are Got injured, the ones who are from villages  have lost their houses  of village some of here in Kathmandu also lost houses and cracked houses we will keep you updating after we visiting in the spot.

Regarding the school building maintenance we are requesting to the landowner to make by himself because it is not happened by school use .let's wait let's see what will happen .After meeting with parents , teachers & student we  make list what are the most necessary things . Thank you a lot for everything .

Regard ,Biva ,Birendra & school family


 Styrelsen Projekt Nepal