Årsmöten för Projekt Nepal

Årsmöten för föreningen Projekt Nepal hålls under mars månad. Vid årsmötet väljs ny styrelse och föregående årsverksamhet presenteras.

Årsmötesprotokoll

Verksamhets- berättelse

Ekonomisk årsredovisning