Föreningens Historik

Föreningen Projekt Nepal ombildades 31/1 2001 ur en kursförening "Projekt Nepal1999 - gränslöst lärande" till en ideell förening för alla med intresse i Projekt Nepal.

 

Projekt Nepal är en från början en projektutbildning för globalt lärande vid Institutionen för lärarutbildning, Luleå tekniska universitet, med syfte att att skapa ett gränslöst lärande och förståelse för värdet av internationalisering och kulturell mångfald.

Vision vid grundandet av föreningen

När jag började som lärare vid lärarutbildningarna vid Luleå tekniska universitet 1996 hade lärarkollegiet studiedagar där vi skulle visionera om lärarutbildningarnas framtid. Mycket kloka ord sades och jag framlade en vision som gradvis hade växt fram vid mina besök som TEMA-guid i Nepal.

Min vision var att ge våra lärarstudenter med sig något speciellt från Luleå tekniska universitet - något som de kommer att ha nytta av resten av sitt liv och som berikar deras framtida yrkesroll. Någonting som gör studenterna stolta över att ha läst i Luleå. Någonting som gör oss lärarutbildare i Luleå stoltan över vår utbildning. Någonting som attraherar nya studenter att läsa till lärare i Luleå. Någonting speciellt som skolvärlden kommer att veta att våra studenter från Luleå kommer att ha med sig i yrketfrån lärarutbildningarna i Luleå.

Vis av de erfarenheterna jag hade som guide i detta underbara land, Nepal, där jag sett hur turister endast genom sitt korta besök starkt påverkats av landet och efter reflektion över hur jag själv har förändrats av kontakten med detta land och dess människor, så insåg jag att detta var något för blivande lärare. Våra lärarstudenter kommer att undervisa och påverka kommande generationer långt in på 2000-talet. Lärarutbildningarna har därför ett stort ansvar för hur vi utbildar dessa lärarstudenter, eftersom de kommer att vara delaktiga i kommande generationers uppväxt och utveckling.

Vid studiedagarna 1996 framlade jag därför min vision om att kunna ta lärarstudenter till detta magnifika land, inte för att lära sig ett ämne, utan att lära sig för livet, att påverkas i sina grundvalar för sin människosyn och sin funktion som lärare i ett allt mer globaliserat samhälle.

Varför just Nepal?
Det finns många skäl varför ett besök i Nepal är intressant, men som guide har jag upplevt Nepal som det land som har lärt mig mest, om mig själv och om världen. Att uppleva Nepal är det bland det lärorikaste man kan göra i livet.

Min vision var att även blivande och yrkesverksamma lärare får uppleva detta som Nepal kan ge, för att med en mer holistisk syn på sig själva, samhället och världen ta sig an undervisningen för nästa generation. Jag tror att en lärare med holistisk världssyn är en bättre lärare.

Genom att få jobba ihop sina kostnader för kursen får studenterna ta ett eget ansvar för sin utbildning, ett ansvar för att genomföra ett större projekt och därmed lär sig ett processtänkande. De får erfarenheter av att organisera, samarbeta, ta ansvar och genomföra aktiviteter som genererar unika kunskaper som ämnesteoretiska studier aldrig kan ge. Därigenom blir de även bättre rustade för morgondagens skola och en viktig resurs för de skolor där studenterna kommer att jobba i framtiden.

Visionären
Hansi Gelter

Lärarutbildningens första Nepalkurs vid Luleå Tekniska Universitet 1999 resulterade inte bara i en fyra veckor lång resa till Nepal, en fadderskola i Kathmandu och 470 000 insamlade svenska kronor till verksamheten sedan 1999. Kontakterna mellan Sverige och Nepal ledde även till att en av de nepalesiska guiderna gifte sig med en av de svenska lärarstudenterna, som i dag är lärare på friskolan i Svartlå.

 

 Det hela började 1999 då lärarutbildningen vid LTU hade genomfört sin första Nepalkurs.Idén väcktes redan 1997 av läraren Hansi Gelter som på en guidning till Nepal med TEMA-resor kom på tanken att även blivande lärarstudenter skulle få möjlighet att uppleva detta underbara land. Efter många om och men, men med studenternas starka stöd kunde en kurs med tillhörande resa organiseras inom lärarutbildningsprogrammen i Luleå.

 

Studenterna gjorde tillsammans med två lärare, Hansi Gelter och Anders Holmkvist, ett fyra veckor långt besök i Nepal, ett besök som gjorde större intryck och skapade större engagemang än många kanske hade anat. Väl hemma ombildades kursföreningen till föreningen Projekt Nepal, som är en ideell förening med syfte att stödja ett kulturellt och pedagogiskt utbyte mellan svenska och nepalesiska skolor. 

 

Google Translate