Projekt Nepal nytt nr 47 2013

Fadderbarn på skolan och kontakt med dem
Glädjande har vi många, ett 60-tal, fadderbarn på skolan. Genom stöd från svenska faddrar med 100:- per månad täcker det hela kostnaden för barnets skolgång på Asphodel Public School.

 

Vi förstår att en återkoppling och kontakt med sitt fadderbarn är viktigt. Samtidigt är det en procedur som, i alla fall hittills, inte varit helt enkel och smärtfri. En till två gånger per år förmedlar vi brev gemensamt från föreningens faddrar till fadderskolan, vi samlar ihop och skickar rekommenderat. Vår erfarenhet av posten är att den inte är så säker och att brev lätt kommer bort därför är vi noga med att skicka rekommenderat. Trots detta har vi stora problem både med att brev från Sverige och från Nepal försvinner i postgången. Rektorn och lärarna på skolan ber regelbundet fadderbarnen att skriva brev till sina faddrar plus att skolan tar kort på barnen. Tyvärr händer också att vissa barn inte alltid går varje vecka sett under årets lopp. Skulle det slumpa sig så att just ditt fadderbarn är borta en period när breven skrivs, ja då kan det dröja länge till nästa omgång.

 

Den här problematiken är något som vi har resonerat om flera gången i Projekt Nepal samt med rektor och lärare från fadderskolan. Vi har nu kommit överens om några saker, så nu finns det faktiskt fyra alternativ för att få kontakt med skolan och sitt fadderbarn:

 

1. Biva Shrestha rektor på skolan har lovat att det går bra att skicka brev med e-post. Hon kommer att hjälpa barnen att svara på dem. Använd denna e-post adress: asphodelp@gmail.com
På den adressen går det också bra att ställa frågor direkt till skolans rektor elle någon lärare om ni har frågor som berör dem. Skriv tydligt vem avsändaren är och vilket fadderbarn det gäller.

 

2. Ni kan också skicka brev med vanlig post och adressen är då:
Asphodel Public School
Birendra & Biva Shrestha
Gowsara Marg, Kalikasthan,
G.P.O. box 13609
Kathmandu
Nepal


3. Facebook. Skolan har en egen facebokkgrupp. Sök på Asphodel Public School. Där lägger skolan upp nyheter och bilder lite då och då. Det finns också flera av barnen, framföralt de äldre, som har eget Facebookkonto. Fråga gärna vid kontakt med skolan om just ditt fadderbarn kan tänkas ha det. I så fall är det ett jättebra sätt att ha direktkontakt. Många använder sig av Internetcaféer för att kolla e-post och Facebook så var beredd att det kan dröja lite med svar.


4. Föreningen kommer fortsättningsvis också att återkommande erbjuda sig att samla in brev för de som önskar och skicka med rekommenderat brev till skolan.


Man ska också komma ihåg att de tekniska förutsättningarna är annorlunda i Nepal än i Sverige. Tex. har Kathmandu ofta strömavbrott på grund av elransonering. Så även med e-post kan vi kanske inte förvänta oss lika snabba svar som vi kanske i väst är van vid. Prova gärna någon av de "nya" kanalerna till kontakt med skolan och kontakta gärna oss i styrelsen med synpunkter om hur det funkar.


Medlems- och fadderbarnsavgift
Eftersom vi är en helt ideell förening där varje insamlad krona i Sverige är motsvarande i Nepal så har vi av förklarliga skäl ingen administrativ funktion bakom oss. När det gäller avgiften för fadderbarn så har vi tex. ingen möjlighet att skicka inbetalningskort eller automatisk påminnelse om någon har missat någon betalning. Det bygger helt enkelt på att man som fadder själv tar ansvar för detta.

 

Ett tips kan vara att med din bank ordna så att du har en automatisk överföröring av fadderbarnsavgiften som är 100:-/ månad. Pengarna betalar du in på bankgironummer: 5570-1569, ange vem som betalar in.


Läs mer om fadderbarn på hemsidan genom att klicka här


Är man fadder blir man också automatiskt medlem i föreningen. Man kan också bli stödmedlem. Detta blir man genom att t betala 100:-/år till bg 5570-1577.
Vi behöver fler stödmedlemmar! Sprid gärna. Pengarna vi får in där täcker våra små administrativa kostnader, som porto för brev och bankavgifter för överföring.

 


Skolan och hyresavtalet
I tidigare Nepalnytt informerade vi om att markägaren ( eller egentligen markägarens son) hotade med att säga upp skolans kontrakt. Efter kontakt med skolans rektor vet vi nu att nuvarande kontrakt gäller fram till april 2014. Hur det blir efter det är fortfarande osäkert.


Skolans personal har redan nu börjat titta på alternativ om de tvingas att lämna nuvarande skolbyggnad. 3 minuter bort från skolan finns ett alternativ som man undersöker.


Vi har i föreningen tät kontakt med skolan i frågan och följer utvecklingen.

 

 

 

 

Fadderskolan firar sin årliga fördelsedag med en cermoni. Mars 2013. ( Klicka på bilderna för större)

Hela skolan samlad. Foto: Biva
Utdelning av stpendier. Foto Biva
Glada stipendiater. Foto: Biva
Stipendieutdelning. Foto: Biva
Några av lärarna, Biva och hedersgäst. Foto: Asphodel Public School
Gruppbild på alla stipendiater: Foto: Asphodel Public school