Projekt Nepal Nytt nr 51 2015

Nytt verksamhetsår- extra insamling till pedagogiska material
Nytt år och projekt Nepal blickar frammåt mot verksamhetsåret 2015. På sista styrelsemötet för 2014 bestämdes bland annat att vi ska genomföre en extra insamling till pedagogiska material till skolan detta år. Likt tidigare år så är processen sådan att vi ger skolans lärare i uppdrag att sammanställa en lista med prioriterade saker de önskar som investering för skolan. Projekt nepal granskar listan och väljer ut ett projekt som vi väljer att jobba för. Vi har gett skolan det uppdraget nu i början av 2015. Mer info om detta kommer senare.

Inbetalningar , medlemsavgift och gåvor.
Nytt år innebär också att vi vill påminna om att ni som inte har en stående överföring för stöd till fadderbarnen bör se över sina senaste inbetalningar. Vår kassör kommer att göra en genomgång av inbetalningarna nu i början av året men är du osäker och vill kolla upp dina inbetalningar redan nu, kontakta oss. Kontaktformulär finns på denna sidan.
Vill också påminna om möjligheten att bli stödmedlemm till föreningen. har man fadderbarn är man automatiskt medlemm, men man kan också för en avgift på 100:- bli stödmedlem. 
Vidare akn man ju som privatperson, företag eller förening bidra med en valfri gåva till föreningen. Vi har som devis att "en insamlad krona i Sverige är en krona i Nepal". Genom ideellt arbete håller vi de administrativa kostnaderna nere. Dessa täcks via våra medlemsavgifter.

För att förenkla administrationen har vi tre bankgiro konton:
Insamling till Fadderskolan, bg 5570-1676
Fadderbarn, bg 5570-1569
Medlemsavgift, bg 5570-1577

"Parents day" på skolan.
9 januari genomförde skolan en av deras års största cermonier, Parents day. Till den dagen bjuds alla elevernas föräldrar och släktingar samt gäster in för en dag av firande. Alla klasserna på skolan har förberett olika uppträdanden och stipentier och gåvor delas ut. På årets parents day deltog familjen Kanchha och Helena Sunuwar från svartlå, Sverige som hedersgäster och också som representanter från Projekt Nepal. Det har lovat att skriva en sammanfattning om deras resa och besök på skolan som senare publiceras på denna sidan. Bilder från Parents day kan du se ett axplocka av i högerspalten på denna sida eller i sin helhet som bildspel under fliken Fadderskola.

Årsmöte
Under mars månad kommer föreningens årsmöte att hållas. Datum bestäms under kommande styrelsemöte. Platsen blir Luleå. En separat inbjudan till årsmötet kommer senare. dock kan vi redan nu utlova bildvisning och reseberättelse från helena och kanchhas senaste resa till Nepal

Vänliga hälsningar
Styrelsen för Projekt Nepal genom ordförande David Broström

Foto: Asphodel Pulic School.
Klicka på bilderna för större.