Projekt nepal-nytt nr 59 2016

Detta blir det sista PN-nytt detta år. Höstmörkret tätnar och vintern väntar runt hörnet.

Faddrar och fadderbarn
Brev till faddrar, meddelar Biva, har efter 2 månader blivit returnerade till skolan. Nu har man gjort ett nytt försök och skickat iväg breven.

Föreningen kommer att skicka brev till fadderbarn i rekommenderad försändelse i december. Alla faddrar som vill skicka med brev till sitt fadderbarn kan skicka dessa till Helena Lilja, Hammargränd 4, 97342 Luleå. Breven skall vara Helena tillhanda senast den 11 december.

Stort behov av svenska fadrar!
Föreningen förmedlar idag totalt 61 fadderbarn och en del faddrar har tyvärr fallit ifrån under året. 
Trots att de mest akuta riskerna efter jordbävningskatastrofen kanske är undanröjda har det fortfarande stor påverkan på situationen i landet Nepal och för vår fadderskola Asphodel Public School. En konsekvens är att många familjer valt att " ta hem" sina barn från skolorna till byarna. För att de behöver hjälpa till där eller för att föräldrarna ekonomiskt inte har råd att ha kvar sitt barn i skolan.
Just nu har vi stort behov av fler svenska faddrar. Ungefär 8-10 faddrar till hoppas vi kunna få inom en snar framtid. Sprid gärna till fler ni känner. Eller så är det kanske en bra julklapp till någon som "redan har allt". För 100 kr i månaden kan du hjälpa ett fattigt barn till en bättre framtid genom att ge det en möjlighet till utbildning. Läs mer och teckna kontrakt på http://www.projektnepal.se/bli-fadder-1227913

Insamlingen till jordbävningsoffren  
På det senaste styrelsemötet beslutade vi att avsluta insamlingen till jordbävningskatastrofen. Den totala summan av insamlingen slutade på 50 000 kr och av dessa pengar har 35 000 kr gått till bl a inköp av möbler till skolan. 10 000 kr har delats ut till stöd för jordbävningsdrabbade familjer vid skolan. 5 000 kr användes för att täcka upp betalningen för de barn som föreningen just nu saknar fadder för. Förutom föreningens insamling så har även Lovisa Bergdahl och Maja Pekkari från Svartlå fortsatt med att samla in pengar och stöd till Nepal.
 
Från styrelsen vill vi tacka alla som varit med och bidragit.
 
Rapporter från fadderskolan
Biva rapporterade från skolan att antalet elever i skolorna har minskat efter jordbävningen och det har även drabbat Asphodel. I år är antalet 354 elever. Många av de elever som var fullbetalande har lämnat skolan pga familjernas ekonomiska situation efter jordbävningen. Det positiva är att markägaren inte höjt hyran och ej heller aviserat att säga upp kontraktet.
Biva skriver också att den nepalesiska regeringen har beslutat att alla skolor som undervisar upp till klass 10 i fortsättningen också måste etablera undervisning för årskurs 11 och 12. Detta kommer att ställa stora krav på fadderskolan.
Mailet från Biva och fadderskolan, på engelska,  kan du i sin helhet läsa längst ned i detta nyhetsbrev.

Reseberättelse
Har du inte läst Helena och Mats Liljas reseberättelse från Nepal och fadderskolan i år så hittar du det på denna länk.

Mail från Biva och Fadderskolan (November 2016)
Dear brother David , lots of love Namaste and Sweet memories .
Also lots of love ,Namaste to entire Project Nepalfamily Team,direct and indirect Members of Project Nepal Swedish Rotary ,Swedish Schools,and other Swedish brothers,sisters and friends who are related to Project Nepal.

Because of all of yours love,help,sympathy and kind co-operation  we have been doing well at any type situation ,also heartily thankful and grateful to you and entire members for your efforts towards Project Nepal.

We are these days conducting 2nd term exam then we have Dashain Holidays for 2 weeks.
All letters children wrote returned back to Nepal after 2 months again I am sending them back to Sweden.Hope this time it will work out.

After earth quacke almost in all the school students numbers are decreasing so same thing has been happening to our school also which is very not encouraging ,this year we have just 354 students in our school. Most of the students return back to their villages and some of them went to another school over where they got scholarship as hostler. This is very challenging situation for us that our Government has announced that all school which has up to slc class has to upgrade to  11 and 12 class.

So not feeling encouraging to write all these situation any way we need to let you know the situations 
Most of our free students & full paid students left school ,we are feeling of crying regarding the free students who have to leave school due to family economic condition after earth quacke.

A big tension in mind is going on but when we remember you, your love, help, support &kind co-operation,besides your challenging lives of Europ & even in you have been doing such a big hard work for school. Thanking you all from the core of our hearts for everything you did and have been doing. 

With much regards
Biva,Birendra and School family.

Alla klassrum har med pengar från insamlingen utrustats med ny kateder, stol och skåp till lärarna som är så tacksamma!

(Klicka på bilden för större)