Projekt Nepal nytt nr 46 2013

Några månader har gått av 2013 och här publiceras nyhetsbrev nr 46 med senaste nytt från föreningen.

 

Årsmötet
10 mars hölls föreningens årsmöte, på Teknikens Hus i Luleå. På hemsidan kan ni hitta protokollet, verksamhetsberättelsen och räkenskaperna från föregående år. 
Gå direkt till den sidan genom att klicka här.

 

Har ni några frågor på det, vänd er gärna till någon av oss i styrelsen för Projekt Nepal.
Efter mötet visades bilder och några korta filmavsnitt från Parents Day vid Asphodel Public School. Gerd Brandell med resesällskap medverkade vid Parents Day där hon representerade föreningen, höll tal samt delade ut diplom, priser och presenter.

 

Reseberättelse från Gerd Brandell
Gerd Brandell har skrivit en fin reseberättelse från deras besök i Nepal och fadderskolan i november 2012. Där delar hon också med sig av vackra bilder. Även om den legat publicerad ett tag på hemsidan vill jag ändå göra reklam för att gå in och läsa den. För att gå direkt till reseberättelsen, klicka här.

 

Medlemsavgift till föreningen
Vi har som devis att "en insamlad krona i Sverige är en krona i Nepal". Genom ideellt arbete håller vi de administrativa kostnaderna nere. De små administrativa kostnaderna täcks via våra frivilliga medlemsavgifter. Hjälp gärna oss att samla stödmedlemmar. Medlemavgiften till Projekt Nepal är 100:- per år och sätts in på bg 5570-1577.
Alla faddrar som har ett fadderbarn via vår förening blir automatsikt medlemmar i föreningen och behöver inte betala medlemsavgiften.

 

Gåvor till fadderskolan

Fadderskolan har skickat bilder på saker som de köpt in för den pengagåva som föreningen gav i samband med Parents Day. Till höger på denna sida ser ni exempel på musikinstrument, böcker till biblioteket och låsbara labbskåp som skolan införskaffat.

 

Osäkerhet kring fadderskolans hyreskontrakt
För de som följt föreningens arbete ett tag vet att skolan tidigare bytt skollokaler då förre markägare valde att säga upp hyreskontraktet med skolan. För oss som bor i Sverige kan detta verka konstigt men i Nepal så förhandlas och tecknas nya avtal med markägaren då och då. Priserna för byggnader och tomter i Kathmandu är oerhört höga och markägarna är förstås villiga att göra så bra vinst som möjligt.
I december 2012 fick styrelsen vetskapen att Asphodel Public School efter hårda förhandlingar lyckats teckna ett nytt treårigt avtal med markägaren.
I mars 2013 fick styrelsen i nytt mail från rektorn på skolan. Markägarens son, som hade jobbat i USA och nu flyttat hem, hade ifrågasatt avtalet och hotar att bryta det med skolan. Styrelsens egen tolkning av det är att de kanske börjar titta efter " mer attraktiva" och kapitalstarka hyresgäster.

 

Vis av erfarenhen att en sådan situation kan uppstå, så är allt som Projekt Nepal sponsrar skolan med saker som kan tas med vid en eventuell skolflytt.

 

Det är all den information vi har för tillfället. Vi har kontakt med skolan och följer utvecklingen och så fort vi vet något mer kommer vi sprida informationen till våra medlemmar.

 

Hälsning från fadderskolan
Via mail fick styrelsen en hälsning från rektor och lärare från fadderskolan. Vi ombads att sprida detta till alla engagerade i projekt Nepal. Klistrar in hälsningen här:
Lots of love ,Hei and Namaste to you all from Asphodel Public School family.
Please accept our appreciation from the core of our hearts for your great involvements and contribution morally as well as economically in Project Nepal because of which this school's students ,parents , teachers and many others have gotten different types of achievements in their lives.
Specially children are getting chance to make their future bright who are specially from lower economical condition families in the secter of education and many more.This year we have 64 Project Nepal sponsor students.
Actually ,you all have done a very great deeds a great example of great deeds made by project Nepal family ,Millions of heartily thanking to you all is also not enough for your dreat deeds.
So always we consider Project Nepal as the pillar support .
We hope and wish may our relationship and friendship will be more smooth in up coming future
Also we are immensely thankful and grateful to you and them for everything.
Our one of the greatest day Parents went well in the chief guest-ship of Gerd and their entires family as the representative of Project Nepal.Heartily thanking Sister Gerd and her entire family members were so kind and loving persons we had very great time with them.
Thank you so much for sending them as chief guest and the money as the token of love from Project Nepal besides your great love.
Besides different types of obstacles in the country like political,electrical economical and natural distrubance we are strong enough to work because of all of yours love,help ,sympathy and kind co-operation
Biva, Birendra and schoolfamily

 

Vänliga hälsningar
David Broström
ordförande Projekt Nepal

Musikinstrument sponsrade av Projekt Nepal. Foto: Biva

Böcker/litteratur sponsrade av Projekt Nepal. Foto:Biva

Låsbara "labbskåp" sponsrade av Projekt Nepal. Foto: Biva