PN nytt nr 40 2011.

Här är senaste nytt från föreningen Projekt Nepal, hösten 2011

 

Insamlingen till skolan

Vid det senaste styrelsemötet gjorde vi en summering av vår extrainsatta insamling till fadderskolan. Vi kunde till vår stora glädje se att slutmålet nu verkligen är inom räckhåll! Hittills har föreningen, skolor, organisationer och privatpersoner från insamlingens början skänkt 33760:- !! Det betyder att vi bara är drygt 6000:- ifrån vårt slutmål på 40 000:-.

 

Vi vill från styrelsen tacka alla bidragsgivare för ert stöd!

 

Vi beslutade också att denna extrainsamlig ska pågå detta år ut och som det ser ut i dagsläget verkar vi nå vårt mål med råge.

I november kommer skolan att genomföra sin "Parents day" och i samband med det kommer föreningen Projekt Nepal att överlämna en delsumma på motsvarande 15 000:- till skolan. Resonemang förs kring hur dessa pengar på bästa sätt ska användas för att förbättra skolan och förutsättningarna för barnen som går där.

 

Brev till fadderbarnen

I förra nyhetsbrevet skrev jag om att breven som vi skickade till fadderbarnen senast inte nått ksolan på grund av problem med postgången. Dessa brev skickades igen och har nu nått skolan och barnen. Bilder från överlämnandet på skolan finns på hemsidan, under fliken Fadderskolan i bildarkivet på höger sida på sidan.

 

Biva prisad!

Denna nyhet har jag tidigare skrivit om på hemsidan men då vi är extra stolt över detta väljer jag att nämna det i nyhetsbrevet också.

 

Den 26 augusti 2011 fick Biva, en av ägarna och grundarna av fadderskolan, motta ett pris för hennes arbete kring utbildning på skolan och för landet Nepal! Givetvis är detta mycket hedrande och bevisar den kvalitet och insats som skolan gör!

 

 

Så här skriver Biva själv:

I was honored for my work and contribution in the secter of education and society. Former Deputy Priminister Sujata koikala was the chief guest ,handing over me the certicicates. An organization called 'Cerative womens' selects one lady from the sector of education every year to honor as encouragement all over the country.Because of yours good wishing this year I was selected by the organization on the occasion of special womens festival day called Teej in Nepali, which was held on 26th of Aug 2011.

 

 

Resenär till Nepal

Ulf Mossberg från Helsingborg, engagerad och trogen medlem i Projekt Nepal, kommer i slutet av oktober resa till Nepal. Han kommer bland annat att besöka fadderskolan och som föreningens representant resonera med lärare och elever där. Han kommer också närvara vid skolans "parents day" där han från föreningen kommer att överräcka en del av de insamlade pengarna. Information och reseberättelse kommer vi senare publicera på vår hemsida.

 

Hälsninga från Fadderskolan

Föreningen fick en hälsning från fadderskolan i slutet av september som de ville vi skulle förmedla till alla medlemmar i Projekt Nepal:

 

 Dear all.
Greetings from Asphodel school family to you all Brothers sisters and friends in Project Nepal family, It is school fete 2011Ad at school on 27th september Tuesday. We wish you could be with us to share the happiest moment at school . Soon It is Dashain Festival here and school remains closed as festival leave from 28th of september to 11th of october.School re-opens on 12th of october. We are heartily looking forwards to the parents day of this year because Brother Ulf is the chief Guest of the day. We all have been doing preparation for parents day. We all school family are fine because of all of yours love ,help and kind co-operation.

Thankyou so much to you all for everything. with much regards Biva,Birendra and school family

 

 

Senaste nytt från Nepal och föreningen

Kom ihåg att regelbundet besöka vår hemsida. Där publicerar vi eftersom senaste nytt och aktuella händelser från Nepal och fadderskolan. www.projektnepal.se

 

Med dessa ord vill jag tacka för att du engagerar dig i vår förening! Har du frågor eller kommentarer, kontakta gärna någon av oss i styrelsen. Kontaktuppgifter finns på vår hemsida

 

vänliga hälsningar
David Broström
ordförande Projekt Nepal

 

.

Brev delas ut till fadderbarnen hösten 2011

Biva prisad för hennes arbete med utbildning. Hösten 2011

Hälsning från fadderskolan till alla medlemmar. Klicka på bilden för att få den större.