Projekt Nepal Nytt nr 54

Den 25 april kl 11.56 förändrades livet för miljoner nepaleser, med en magnitud 7,8 på richterskalan drabbade jordbävningen stora delar av Nepal. Mer än trettio efterskalv följde under det första dygnet. Den 12 maj inträffade en ny jordbävning, 7,4 på richterskalan. Antalet omkomna beräknas upp till 10 000 och antalet skadade kan inte uppskattas. Total så drabbades Nepal av 380 efterskalv. Att jordbävningen för länge sedan lämnat de mediala rubrikerna förändrar inte det faktum att det kommer att ta år innan bostäder och infrastruktur är återuppbyggd.

Insamlingen

Glädjande kan vi konstatera att i skrivandets stund har vänliga bidragsgivare skänkt nästa 50 000:- till vår extra insamling för jordbävningsdrabbade Nepal!
Vi vill extra uppmärksammaRotary Helsingborg Skåne som gjort en stor donation. Vi vill också uppmärksamma tjejerna Klara, Molly, Petra, Love och Malin från Svartlå.  De har genom att baka och sälja fika under sommaren dragit in flera tusen kronor som sedan skänkts till insamlingen.

Ett stort tack till ALLA som bidragit.

Vi fortsätter att hålla insamlingen öppen. I bilden ovanför kan man läsa om vilka alternativ det finns för att skänka pengar.

Vår fadderskola har nu av styrelsen fått i uppdrag att precisera en lista på saker som de ser mest nödvändiga och dit insamlade pengar bör gå till. Styrelsen för föreningen tar sedan utifrån den listan ett beslut kring till vad pengarna ska skänkas. Mer info kring detta kommer att läggas upp på Facebook, hemsidan och skickas ut i Nepalnytt framöver.

Jobba som volontär?
Vi vill påminna om att det finns möjligheter att på plats stödja skolan, genom att arbeta som volontär. Vad det innebär och hur man går till väga finns beskriver på vår hemsida. Genom att klicka här kommer du direkt till den informationen


Brev från fadderskolan
Styrelsen har fått ett mail från ledningen på skolan som de gärna vill att vi publicerar. Vi lägger upp det precis som det är skrivet på engelska. ( kan enkelt översättas med google translate om man önskar få det på svenska)

Dear Projekt nepal lots of love & Namaste.

Please pass our heartily appreciation to yourself ,Project Nepal family along entire direct & indirect organization like Schools ,Rotary ,Scouts, university, individual persons associates to Project Nepal for love , Help,Sympathy & Kind co-operation .

We along school family are fine because of all of yours' love & support morally & economically .

Thanking alots for sending sponsor money.

Little brief about school:
This year we have just 396 students only at present moment almost 43 students left due to earthquake & their personal reason .

Still we have not renovated the broken part of our school we are still forcing our land owner to do by himself.

Regarding the money sent from Project Nepal as earth quack relief support ,we have already given money & relief materials to our staffs Susma ,Manisha and Bimal rest of the amount we are going to distribute  out the real suffering our students's families from earthquake & decided to distribute on the occasion of Dasain festival which falls on13 to 27 of October , it will be more valuable at that time we will send you the pictures after we complete handing over the money.

This year we are suffering from Natural disaster & political crisis as well as the boarder blockade by India. Still we are fine due to all of yours's love but mind have become a bit slow to work May be some effect of earth quack. Sorry for that.

This year we have 35 teaching staffs and 9 non-teaching staffs. Soon after some time I will be writing the detail report about school & more.

This year we had have great achievements like Dear Maja & Lovisha did for school ,also brother Kanchha showed his love towards school & Nepal visiting & doing help.

Thanking a lots for everything .
Best regards
Biva,Birendra & school family.


Sammanfattning av Kanchhas rapport från besöket i Nepal
Den 7 juli reste Kanchha Sunuwar från föreningen till Nepal. Anledningen var två, dels att besöka sin hemby och överlämna ekonomiska medel som samlats in i Svartlå by för att bidra till återuppbyggnad av husen i byn. Dels för att besöka fadderskolan i Kathmandu för att på plats bilda sig en uppfattning av skador och behov vid skolan. Kancha bodde två nätter på skolan.
Det förekommer sprickbildning i skolbyggnaden, problem med avlopp och toaletter men skolan kan nyttjas. Det som återstår är diskussionen med ägaren om ansvaret för att åtgärda skadorna på skolbyggnaden.
Från skolledningens sida har man länge levt med tanken på att köpa mark för skolan men kostnaderna för markköp är stora och det handlar om flera miljoner. Tillsammans med Biva så uppdaterades listan över fadderbarnen. En del barn har slutat vid skolan bl a på grund av jordbävningen.
Situation i Nepal är minst sagt svår efter jordbävningen, som orsakat varubrist vilket driver upp priserna. I Katmandu är det Bhaktapur och de äldsta områdena som drabbats värst.
I Kanchhas hemby har man satt upp tält för att ersätta skolbyggnader som skadats av jordbävningen. På plats fördelade han de insamlade pengarna i byn och till skolan. Kanchha överlämnade även en del handverktyg som han hade med sig från Sverige. En del av pengarna blev även grundplåt för en katastroffond för byn.

Maya och Lovisas insamling
Vi har tidigare berättat om Maya Pekkari och Lovisa Bergdahl som var volontärer vid fadderskolan i början av detta år. Väl hemmaf fortsatte de med att samla in pengar till fadderskolan och jordbävningsoffren i Nepal. Genom engagemang i Svartlå och musikfestival i Boden nådde man fantastiska 100 000 kr. Det värmer i hjärtat när två unga kvinnor visar vägen. Ingen kan göra allt men alla kan göra någonting. Vi lever i en tid som förmodligen kommer att utgöra ett dramatiskt kapitel i en framtida historiebok och det är vi, du och jag som bestämmer hur detta kapitel slutar. Där förhoppningsvis människors solidaritet, omtanke och humanism blev drivkraften som bidrog till en bättre värld.

Vänliga hälsningar
Styrelsen för Projekt Nepal via
David Broström ordförande

Klicka på bilderna för större.

Sommarcafe i Svartlå till förmån för jordbävningsdrabbade Nepal, sommaren 2015. Foto: Helena Sunuwar
 

Exempel på sprickor i skolbyggnaden efter jordbävningen. Foto Kanchha Sunuwar.

Samling utanför skolan. Oktober 2015. Foto: Biva