Årsmöte 2016

Årsmöte för föreningen Projekt Nepal

Söndag 10 April 2016, kl. 18.00
Plats: Teknikens Hus, Luleå
Föreningen bjuder på fika och för planeringens skull mailar du ditt deltagande
till david.brostrom@teknikenshus.se

Efter årmötesformalian visar Helena och Mats Lilja bilder och berättar från sitt
besök i Nepal och fadderskolan i februari 2016. De har också mer
information om situationen i Nepal och vid fadderskolan.

Dagordning
Mötesformalia
Verksamhetsberättelse
Ekonomisk berättelse
Revisionsberättelse
Frågan om styrelsens ansvarsfrihet
Motioner
Förslag till stadgeändring
Val av ny styrelse
Val av revisiorer
Val av valberedning
Övriga frågor
Vi hälsar dig hjärtligt välkommen
Styrelsen