PN nytt nr 65  2019

Hej alla Nepalvänner!
Föreningen firar 20-års jubileum 2019!

Detta kommer vi på något sätt att uppmärksamma under året. Under föreningens tjugo år har vi förmedlat stöd till fadderskolan och fadderbarnsverksamheten. Du som fadder och medlem i föreningen har bidragit till att många barn har fått möjligheten till en utbildning och en bättre framtid.

Flera faddrar har fortsatt sin kontakt med sitt fadderbarn och skapat en livslång vänskap. Till detta återkommer vi under året.

Den tidigare aviserade jubileumsresan har föreningen beslutat att skjuta på framtiden. Anledningen är att ordföranden har tagit time out pga sjukdom i familjen.

I övrigt fortsätter föreningen sina kontakter och arbete mot fadderskolan. Asphodel Public School lägger regelbundet upp nyheter på sin faceBook sida. Den kan även nås från föreningens hemsida, www.projektnepal.se.

Vi närmar oss föreningens årsmöte som äger rum den 24 mars på Teknikens Hus i Luleå. Styrelsen hälsar alla varmt välkomna.