PN nytt nr 68  2020

Årsmöte för föreningen Projekt Nepal
Söndag 29 mars 2020, kl. 18.00

Plats: Teknikens Hus, Luleå
Föreningen bjuder på fika och för planeringens skull mailar du ditt deltagande till david.brostrom@teknikenshus.se
 
Har du inte möjlighet att delta men vill lämna några åsikter till årsmötet går det bra att maila dessa till oss.
 
Dagordning
Mötesformalia
Verksamhetsberättelse
Ekonomisk berättelse
Revisionsberättelse
Frågan om styrelsens ansvarsfrihet
Motioner
Förslag till stadgeändring
Val av ny styrelse
Val av revisiorer
Val av valberedning
Övriga frågor

Styrelsen hälsar dig hjärtligt välkommen