PN nytt nr 73, september 2021

Årsmöte för föreningen Projekt Nepal
Söndag 19 september 2021, kl. 17.00

Plats: Skolan i Ersnäs, Luleå.


Du mailar ditt deltagande till david.brostrom@teknikenshus.se, senast 12 september.
Har du inte möjlighet att delta men vill lämna några åsikter till årsmötet går det bra att maila dessa till oss.

Vi genomför mötet så Corona-säkert som möjligt, allt enligt Folkhälsomyndighetens direktiv. Mötet genomförs i en stor lokal som möjliggör social distans. Har man det minsta symtom på sjukdom så väljer man, givetvis, att inte komma.

 
Dagordning
Mötesformalia
Verksamhetsberättelse
Ekonomisk berättelse
Revisionsberättelse
Frågan om styrelsens ansvarsfrihet
Motioner
Förslag till stadgeändring
Val av ny styrelse
Val av revisiorer
Val av valberedning
Övriga frågor

Styrelsen hälsar dig hjärtligt välkommen

Skola firade festivalen Holi i mars 2021

Under pandemin har skolan försökt hjälpa i närområdet genom att bla dela ut mat till behövande

Danstävling bland skolans elever i mars 2021