PN nytt nr 74, oktober 2021

Under lång tid har ord som pandemi och Covid-19 varit på allas läppar. Här i Sverige är det nog många som med glädje ser fram emot en öppning av samhället och lyft av restriktioner. Så ser det inte ut på alla platser i världen. Nepal har drabbats hårt av pandemin, och är fortfarande hårt drabbat även om kurvan även där går mot en minskning.

Pandemin slår hårt mot fadderskolan Asphodel Public School
För fadderskolan Asphodel Public Scool så innebär det att skolan i skrivandet stund (oktober 2021) fortfarande är under hård press. Alla skolorna i landet är i ”lockdown” och ingen klassrumsundervisning får fortfarande ske. Av fadderskolans för närvarande 425 inskrivna barn så är det ca 70% som kan delta på undervisning som nu sker helt digitalt. Avsaknad av mobiltelefoner, datorer eller tillgång till Internet begränsar förstås.  Så här skriver Biva och Birendra, ägare av skolan, om rådande situation:

(Oktober 2021)
Dear brother along with Project Nepal family and all Project Nepal supporters we heartily appreciate you all from the core of our hearts for your great help & support mentally & economically sending encouragement, love and money we used it for salary to the teachers.Which is very basic needs even if it is not full salary ,we are sharing

Because of your love, help, support & kind co-operation we all are fine & millions thanking .
It is quite tough time for School to run ,we are trying our best ,luckily some more teachers are supporting few are disappointed by the situation besides all  difficulties we are running online classes regarding the future of students , in the hope of good future.
Please take care, miss you .

Best regards from
Biva ,Birendra & school family.


Från föreningens sida så har vi en tät kontakt med fadderskolan och vi följer utvecklingen löpande. Som ni förstår av ovanstående text så är det en tuff och utmanande tid för alla på skolan.

Föreningens årsmöte
För första gången på länge genomförde vi i föreningen ett fysiskt möte. Årsmötet för verksamhetsåret 2020, som vi i våras sköt upp på grund av pandemiläget, genomfördes den 19 september i Ersnäs, Luleå. Alla möteshandlingar ligger på vår hemsida och går att ta del av genom att besöka www.projektnepal.se/styrelse/årsmöten-1229237

Behov av Faddrar!
Vi skulle behöva ett antal nya faddrar och på vår hemsida kan man läsa mer om vad det innebär och hur man blir fadder, www.projektnepal.se/bli-fadder. Hoppas ni har möjlighet att hjälpa oss hitta nya faddrar!

"Kassören har ordet"
Vi påminner om fadderbarnsavgiften (bankgiro 5570-1569). Vi ser helst att du betalar in hela årsavgiften på 1 200 kr på en gång, men naturligtvis gör ni det som passar er bäst. Utbetalningar till fadderskolan sker fyra gånger per år i slutet av varje kvartal. Inbetalningen måste ske i förskott så vi har pengarna då vi skall genomföra våra överföringar till Nepal. I och med att ni är faddrar så är ni också automatiskt medlemmar i föreningen Projekt Nepal. Vi påminner också om att ni kollar upp att ni gjort alla betalningar för år 2021, vi kommer att skicka ut en påminnelse där vi saknar inbetalningar.
 
Följ oss på sociala medier
Kom ihåg att besöka vår hemsida www.projektnepal.se. Ni hittar oss också på Facebook, sök på Projekt Nepal. Skolan har en egen Facebook sida som ni hittar om ni söker efter Asphodel Public School. Skolan är väldigt flitig och lägger ut mycket foton och filmer från skolans aktiviteter.

Kom ihåg att uppdatera era e-postadresser och andra kontaktuppgifter ifall ni byter, så ni får ta del av de medlemsbrev vi skickar. E-postadresserna kan man uppdatera direkt på vår hemsida. Hör gärna av er om ni har några frågor eller synpunkter.

Tack för ert stöd och sköt om er!  
Styrelsen Projekt Nepal

Under pandemin bedriver skolan all undervisning online. Ca 70% av eleverna har tekniska förutsättningar att delta.