PN nytt nr 75, januari 2022

 Hoppades att vi hade kunnat sätta fokus på ngt annat men under lång tid har ord som pandemi och Covid-19 varit på allas läppar. Nepal har drabbats hårt av pandemin, och är fortfarande hårt drabbat. I detta nyhetsbrev redogör vi för hur detta påverkat fadderskolan och dess verksamhet.

Pandemin slår hårt mot Nepal och fadderskolan Asphodel Public School
Nepal har en läkartäthet på 0,91 per 1 000 invånare, det skall jämföras med Sverige som är 3,98. Det ger en uppfattning om Nepals möjligheter att hantera pandemin. Till detta kommer bristen på infrastruktur pga landets topografi och att möjligheterna till sjukhusvård därmed begränsas då ca 80 procent av befolkningen lever på landsbygden.
I september 2021 var endast 19 procent av befolkningen vaccinerad.
 
I december fick vi i styrelsen ett långt brev från skolan med anledning av pandemin och hur det påverkat skolans verksamhet. Längst ned i detta nyhetsbrev publicerar vi utdrag ur mailet i original, som det är skrivet på engelska. Vi har även lagt in en översättning till svenska av brevet.
 
Vi hade ett styrelsemöte i december 2021 där vi samtalade kring innehållet i brevet.
Kontentan är att vi förstår att pandemin har slagit hårt mot skolan. Antalet barn/studenter på skolan har sakta gått upp men som det står i mailet så har många familjer svårt att betala skolavgifterna. Det stöd som vi kan ge är via de fadderbarn som vi administrerar, med det stöd som du som läser detta månatligen ger. Stort tack för det!
Vi är en liten förening som gör vårt arbete på ideell basis. Vi har som devis att "en insamlad krona i Sverige är en krona i Nepal".

Behov av Faddrar
Vi skulle behöva ett antal nya faddrar och på vår hemsida kan man läsa mer om vad det innebär och hur man blir fadder, www.projektnepal.se/bli-fadder. Hoppas ni har möjlighet att hjälpa oss hitta nya faddrar!

"Kassören har ordet"- påminnelse!
Vi påminner om fadderbarnsavgiften (bankgiro 5570-1569). Vi ser helst att du betalar in hela årsavgiften på 1 200 kr på en gång, men naturligtvis gör ni det som passar er bäst. Utbetalningar till fadderskolan sker fyra gånger per år i slutet av varje kvartal. Inbetalningen måste ske i förskott så vi har pengarna då vi skall genomföra våra överföringar till Nepal. I och med att ni är faddrar så är ni också automatiskt medlemmar i föreningen Projekt Nepal. Vi påminner också om att ni kollar upp att ni gjort alla betalningar för år 2021, vi kommer att skicka ut en påminnelse där vi saknar inbetalningar.
 
Följ oss på sociala medier
Kom ihåg att besöka vår hemsida www.projektnepal.se. Ni hittar oss också på Facebook, sök på Projekt Nepal. Skolan har en egen Facebook sida som ni hittar om ni söker efter Asphodel Public School. Skolan är väldigt flitig och lägger ut mycket foton och filmer från skolans aktiviteter.

Kom ihåg att uppdatera era e-postadresser och andra kontaktuppgifter ifall ni byter, så ni får ta del av de medlemsbrev vi skickar. E-postadresserna kan man uppdatera direkt på vår hemsida. Hör gärna av er om ni har några frågor eller synpunkter.

Brev från fadderskolan Asphodel Public School, december 2021 
Dear Project Nepal- Lots of love Namaste & sweet memories.
Please pass our sincere appreciation from the core of our hearts for your continuous love , help, sympathy and kind cooperation to Protect Nepal family beside all of yours’s personal challenging and  hard lives. Project Nepal has been always as a pillar and Gurdian to us & school so school is getting life and hundreds of students are getting light of education in their lives.& teachers and staffs are getting livelihood .
School has been running physically after Dashain ,Tihar & Chhat festivals continuously , likewise students are also going on increasing day by day .
Before COVID we had 445 students after COVID it was 250 Students , nowadays we have 387 students. we hope soon there will be all students back soon.
Still the situation is not normal all of us are feeling afraid so using mask , checking temperature & using sanitiser everyday
….
Four teachers left job because of their own family. Almost 50% parents are unable to pay school fees which made us very hard. We are trying our best but don’t know why more challenging situations are coming one after another, but when we remember you all your love and the little kids innocent faces we feel energetic at any tough situations.

We are very worried about how to make school independent & long life. Now our main problem is house rent , we are hardly managing salary because to live is important.
We are sure that you all dear Project Nepal Family Sweden have been loving & blessing us continuously.
Thanking you very much for everything. Take care .
With Best regards
Biva ,Birendra, & entire school Family


-----------------------------------------------------
Kära Project Nepal- Massor av kärlek Namaste & härliga minnen.
 Vänligen skicka vår uppriktiga uppskattning från hjärtats kärna för er kontinuerliga kärlek, hjälp, sympati och vänliga samarbete för att skydda Nepals familj vid sidan av alla era personliga utmanande och hårda liv. Projekt Nepal har alltid varit en pelare och guide för oss och skolan så skolan får liv och hundratals elever får ljus av utbildning i sina liv & lärare och personal får försörjning.
Skolan har varit igång fysiskt efter Dashain-, Tihar- och Chhat-festivalerna kontinuerligt, likaså ökar eleverna dag för dag.

Innan covid hade vi 445 studenter efter covid var det 250 studenter, nuförtiden har vi 387 studenter. Vi hoppas att alla studenter kommer tillbaka snart.
Situationen är fortfarande inte normal, alla av oss känner oss oroliga så vi använder mask, kollar temperaturen och använder desinfektionsmedel varje dag
….
Fyra lärare lämnade jobbet på grund av sin egen familj. Nästan 50 % av föräldrarna kan inte betala skolavgifter vilket gjort det svårt för oss. Vi gör vårt bästa men vet inte varför mer utmanande situationer kommer en efter en, men när vi minns all er kärlek och de små barnens oskyldiga ansikten känner vi oss energifyllda i alla tuffa situationer.

Vi är mycket oroliga för hur vi ska göra skolan oberoende på lång sikt. Nu är vårt största problem hushyran, vi har utmaningar att betala lönerna, för att leva är viktigt.
Vi är säkra på att ni alla kära Project Nepal Family Sweden har älskat & välsignat oss kontinuerligt.
Tack så mycket för allt. Ta hand om dig .
Med vänliga hälsningar
Biva, Birendra och hela skolfamiljen


Tack för ert stöd och sköt om er!  
Styrelsen Projekt Nepal