PN nytt nr 78, september 2023

Kära Nepalvänner!
Som vi tidigare kommunicerat kommer föreningen Projekt Nepal att upplösas sista december 2023. I detta, föreningens sista nyhetsbrev, sammanfattar vi i styrelsen vad det innebär för dig som medlem och fadder. Vi kommer som en sista satsning i föreningen att genomföra en extra insamling denna höst till vår fadderskola Asphodel Public School i Kathmandu.
 
För dig som är fadder
Först och främst. Vi har inte ord nog att tacka dig som har stöttat föreningens arbete under dessa år. Privatpersoner, skolor och organisationer. Stort tack!
Den 30 oktober 2023 kommer vi att stänga föreningens Bankgirokonton. Detta för att vi ska kunna slutföra de ekonomiska redovisningarna så att vi har allt klart inför föreningens upplösning den 31 december 2023.

Det betyder för dig som fadder att om du vill fortsätta stötta ditt fadderbarn och fadderskolan året ut behöver du alltså göra en inbetalning för resten av året innan oktober månads slut. Glöm inte att avsluta dina automatiska överföringar hos din bank om du eventuellt har det.

För dig som önskar fortsätta stödja ditt fadderbarn och fadderskolan ser vi två möjligheter. Den ena är att du har direktkontakt med ditt fadderbarn. Ett annat alternativ är att du själv har direktkontakt med skolan Asphodel Public School. Bästa sättet är att kontakta dem via Facebook, skolan är mycket aktiv på sociala medier.

Vill du på ett mer generellt plan fortsätta stötta projekt i Nepal rekommenderar vi att du tar kontakt med Sverige-Nepalföreningen. En seriös förening som funnits under många många år. Kontaktuppgifter finns på deras hemsida: http://www.sverigenepal.se/

Extra insamling till fadderskolan
Som ett avslut av vårt 25-åriga engagemang i föreningen beslutade vi i styrelsen  genomföra en extra insamling till fadderskolan denna höst. Hoppas du som medlem kan hjälpa oss att sprida information om insamlingen. Vi kommer även att lägga upp informationen på vår Facebooksida. Sprid den gärna därifrån också.

För att ge ett bidrag, Swisha valfritt belopp till föreningens
Swishnummer på: 123 194 01 39. Insamlingen stänger den 22 oktober 2023


Facebook och Hemsidan
I samband med föreningens avslut så stänger vi även ner föreningens sida på Facebook. Som tidigare nämnts, följ gärna fadderskolan på deras egen Facebooksida. Sök på Asphodel Public School.

Föreningens hemsida www.projektnepal.se kommer att finnas kvar som en informations och inspirationskälla då den innehåller mycket fakta kring Nepal och föreningens tidigare arbete. Ansvaret för hemsidan kommer övergå från föreningen till Hansi Gelter, webmaster för hemsidan och den person som en gång i tiden lade upp hemsidan. Vi i föreningen vill passa på att tacka Hansi, dels för det arbete som är gjort och dels för att han övertar ansvaret för hemsidan efter föreningens upplösning.

Några avslutande ord från ordföranden
Avslutningsvis. Det är med blandade känslor jag skriver detta sista Nepalnytt. Som ordförande för föreningen under en stor del av vår 25-åriga verksamhet har jag sett ett stort engagemang och en stor givmildhet från våra svenska medlemmar och faddrar. Jag har också sett den betydelsen som arbetet har inneburit för barnen på vår fadderskola Asphodel Public School i Kathmandu, Nepal. Jag är stolt. Stolt för det stöd som våra medlemmar gett oss under alla dessa år. Stolt över styrelsens arbete, i vått och torrt, stolt att alla har orkat jobba på under dessa 25 år.
Jag känner mig också trygg i att fadderskolan kommer fortsätta att drivas och utvecklas, trots att vi i vår förening så att säga ”tar handen” från dem.

Stort tack till er alla!

David Broström
Ordförande Projekt Nepal

Helena Lilja
Helena Mörk
Bo Axhammar
Anders Holmqvist

Ledamöter i styrelsen