Årsmöten för Projekt Nepal

Årsmöten för föreningen Projekt Nepal hålls under mars månad. Vid årsmötet väljs ny styrelse och föregående årsverksamhet presenteras.
OBS! Från och med årsmötet 2021 är alla årsmöteshandlingar infogade i samma dokument.

Verksamhets- berättelse

Ekonomisk årsredovisning